NAJBARDZIEJ ULOTNE S CHWILE SZCZʦCIA,
NAJWIKSZE ZNACZENIE DLA NAS MAJ NAJBLISI,
POZWL ZACHOWA ICH TWARZE, ZAPAMITA GEST,
UTRWALI WSPOMNIENIA DLA CIEBIE,
DLA TWOICH DZIECI, WNUKW...